Search-form

ก่อนผ่าตัด ทำไมต้องงดน้ำงดอาหาร        เนื่องจากก่อนที่แพทย์จะทำการผ่าตัด จะต้องให้คนไข้ดมยาสลบเพื่อจะได้ไม่ต้องทน เจ็บปวดทรมานในระหว่างการผ่าตัดนั้นๆ 

         และด้วยเหตุนี้ หากไม่มีการให้คนไข้งดน้ำ และอาหารก่อน ก็อาจจะทำให้คนไข้เกิดอาการสำลักเศษอาหาร หรือน้ำย่อยใน กระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปเข้าปอดได้ ซึ่งความรุนแรงจะมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของอาหารที่สำลัก หากรุนแรงมากอาจทำให้คนไข้ ขาดออกซิเจน หรือระบบการหายใจของคนไข้มีปัญหาได้
        ฉะนั้นจึงควรงดน้ำ งดอาหารก่อนการผ่าตัดเป็นดีที่สุด


ที่มา Lisa 

0 comments:

Post a Comment

Facebook Twitter Delicious Digg Stumbleupon Favorites More