Search-form

สีรถที่ถูกโฉลกกับวันเกิด

สีรถคนเกิดวันอาทิตย์ 
คนเกิดวันอาทิตย์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีแดงสีแดงสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปีห้ามซื้อรถคือ สีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา สีควันบุหรี่ เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3 ห้ามใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี


สีรถคนเกิดวันจันทร์ 
คนเกิดวันจันทร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีแดงสีแดงสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง  ช่วงอายุย่าง 26, 35, 44, 53, 62, 71 และ 80 ขึ้นไป สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5


สีรถคนเกิดวันอังคาร 
คนเกิดวันอังคาร ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีแดงสีแดงสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1 และ ห้ามใช้ ก ข ค ฆ ง เพราะเป็นอักษรกาลกิณี


สีรถคนเกิดวันพุธ(กลางวัน) 
คนเกิดวันพุธกลางวัน ( เวลา o๖.oo-๑๘.oo น. ) ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีแดงสีแดงสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว และสีขาวนวล เพราะเป็นสีที่โชคร้าย   ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8 ห้ามใช้ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี


สีรถคนเกิดวันพุธ(กลางคืน,ราหู) 
คนเกิดวันพุธกลางคืน ( เวลา ๑๘.o๑-o๖.oo- น. ) ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีแดงสีแดงสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน และสีเหลืองอ่อน  ช่วงอายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึงเช่นกัน    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4 ห้ามใช้ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะเป็นอักษรกาลกิณี


สีรถคนเกิดวันพฤหัสบดี 
คนเกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีแดงสีแดงสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, 69 และ 78 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 7 ห้ามใช้ ด ต ถ ท ธ น เพราะเป็นอักษรกาลกิณี


สีรถคนเกิดวันศุกร์ 
คนเกิดวันศุกร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีแดงสีแดงสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง   ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 8 และเลข 7 ห้ามใช้ ย ร ล ว เพราะเป็นอักษรกาลกิณี


สีรถคนวันเสาร์ 
คนเกิดวันเสาร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

สีดำ , สีม่วงสีดำ , สีม่วงสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
สีเหลือง ,สีแสด , สีทองสีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
สีเทา , สีดำสีเทา , สีดำสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
สีฟ้า , สีน้ำเงินสีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
สีแดงสีแดงสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
สีชมพู , สีโอโรสสีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
สีเขียว โทนเขียวสีเขียวสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเทา สีดำ เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุย่าง 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6 ห้ามใช้ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี


ถ้าท่านใช้รถที่เป็นสีกาลกิณีของวันเกิดนั้น ๆ เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสียมีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้  อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีภูมิอื่นๆ เช่น เดช ศรี (สีใดสีหนึ่ง) เป็นการแก้เคล็ด

ขอบคุณ myhora

0 comments:

Post a Comment

Facebook Twitter Delicious Digg Stumbleupon Favorites More